Kontroverzní smlouva MČ Praha 5 s Ekospolem  na výstavbu projektu Výhledy Barrandov II

Dne 26. 7. 2023 byla podepsána mezi Městskou částí Praha 5 a společností  Ekospol  Smlouva o spolupráci v souvislosti se záměrem stavby Výhledy Barrandov II. Touto smlouvou se vedení MČ Praha 5 zavázalo stáhnout žalobu na Ekospol, kterou podalo předchozí vedení MČ Praha 5, a ponechalo tak v podstatě Ekospolu volné pole působnosti při jeho výstavbě bytových domů na Barrandově s názvem Výhledy II.  Závazky Ekospolu v uzavřené smlouvě jsou naopak velmi slabě vymahatelné. Tím si MČ Praha 5 nechala vzít z rukou jediný účinný nástroj, který měla, aby mohla Ekospol donutit k tomu, že by se začal chovat při výstavbě na Barrandově jako ostatní developeři, kteří se k této spolupráci zavázali v minulém volebním období, tj. aby se začal podílet na výstavbě veřejné infrastruktury, aby dodržel platný územní plán, aby jeho výstavba byla v souladu s územní studií schválenou Zastupitelstvem MČ Praha 5 v červenci 2020.

K jednání s Ekospolem nebyl přizván ani žádný z barrandovských spolků, které se územním rozvojem a výstavbou na Barrandově zabývají. Několikaleté úsilí spolků a předchozích zastupitelů tak bylo hozeno do koše. Ano, Ekospol nikdy nechtěl s nikým jednat, spolky přehlížel, s veřejností nediskutoval, raději si vždy počkal na případnou změnu politické reprezentace, které vždy předložil stejný stavební záměr s pouhými kosmetickými úpravami. Je vidět, že se mu jeho strategie vyčkávání vyplatila.

To je ten lepší a důraznější tlak na developery, s nímž současná vládnoucí koalice šla do předvolebního boje? To jsou ty lepší smlouvy o spolupráci s developery, než smlouvy které byly před jejím nástupem uzavřeny s jiným barrandovskými developery (Finep, YIT).  V reakci na toto nepochopitelné jednání zasíláme na radnici tento otevřený dopis a očekáváme jejich reakci:


Připomínky spolku k novému návrhu Metropolitního plánu

Spolek Za lepší Barrandov dlouhodobě sleduje a účastní se procesu přípravy nového pražského Metropolitního plánu se zaměřením na oblast západního Barrandova. Spolek podal své připomínky již v prvním připomínkovacím kole v roce 2018, které jsou popsány v tomto článku.

V této chvíli se Metropolitní plán dostává do dalšího kola připomínek, které musí být vzneseny do konce června 2022. Zrevidovali jsme proto současný návrh Metropolitního plánu a připomínky aktualizovali. Zároveň jsme návrh připomínek zaslali Výboru územního rozvoje MČ Prahy 5 a požádali o jejich zapracování do připomínek Prahy 5.

Více detailů je zde v našem dopisu předsedkyni výboru paní ing.arch. Hamanové:

Dále usilujeme také o to, aby se spolek stal tak zvaným zástupcem veřejnosti při podání připomínek k Metropolitnímu plánu. Pokud se toto podaří pak připomínky spolku budou mít větší váhu při dalším projednávání. Pro získání statutu zástupce veřejnosti je potřeba získat nejméně 200 zmocnění/podpisů od občanů města. Můžete nás v této věci podpořit tím, že vytisknete a podepíšete následující podpisový arch a sken nám zašlete na emailovou adresu spolku info@lepsibarrandov.cz.

Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově

Petici proti výstavbě Kauflandu na Barrandově můžete stáhnout a podepsat zde: Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově nebo podepsat v elektronické podobě zde: http://www.petice24.com/petice_proti_kauflandu_na_barrandove Podpisové archy lze také podepsat na těchto místech na Barrandově: – Pizzérie Kaskáda, Voskovcova 43 – Restaurace Cik Cak, Kaskády II – Kancelář výboru SVJ Kaskády I (pan Šoltys) – Restaurace PAP, Werichova … Pokračovat ve čtení „Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově“

Petici proti výstavbě Kauflandu na Barrandově můžete stáhnout a podepsat zde:

Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově

nebo podepsat v elektronické podobě zde:

http://www.petice24.com/petice_proti_kauflandu_na_barrandove

Podpisové archy lze také podepsat na těchto místech na Barrandově:

– Pizzérie Kaskáda, Voskovcova 43

– Restaurace Cik Cak, Kaskády II

– Kancelář výboru SVJ Kaskády I (pan Šoltys)

– Restaurace PAP, Werichova 31

– Večerka v domu Kaskády III, Werichova 31, u vchodu K

Obdrželi jsme grant od Nadace VIA

Nadace VIA udělila spolku Za lepší Barrandov grant v rámci programu Města z jiného těsta –  Rychlé granty. Tento program podporuje neziskové organizace, které se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí zájmy občanů – odkaz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-rychle-granty-2015. V rámci tohoto programu jsme uspěli s projektem Místo pro volnočasové aktivity – Barrandov – odkaz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/misto-pro-volnocasove-aktivity-barrandov … Pokračovat ve čtení „Obdrželi jsme grant od Nadace VIA“

Nadace VIA udělila spolku Za lepší Barrandov grant v rámci programu Města z jiného těsta –  Rychlé granty. Tento program podporuje neziskové organizace, které se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí zájmy občanů – odkaz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-rychle-granty-2015.
V rámci tohoto programu jsme uspěli s projektem Místo pro volnočasové aktivity – Barrandov – odkaz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/misto-pro-volnocasove-aktivity-barrandov , který je zaměřen na dosažení smysluplného využití pozemků v západní části sídliště Barrandov.
Věříme, že díky tomuto grantu budeme moci lépe působit na přijetí takových rozhodnutí o územním rozvoji této lokality, které by eliminovaly pokusy o obcházení závazných regulativů územního plánu a nedodržování urbanistické studie této lokality, zejména ze strany developerů.

Vítejte na stránkách Spolku za lepší Barrandov

Spolek „Za lepší Barrandov“ (založen dne 23. 6. 2014) sdružuje aktivní občany Barrandova a blízkého okolí. Hlavním cílem našeho spolku je bojovat za koncepční rozvoj Barrandova tak, aby se z Barrandova stala plnohodnotná městská část a nikoliv jen obrovské parkoviště a noclehárna. Chceme, aby další rozvoj Barrandova respektoval principy moderního bydlení, mezi něž patří výstavba nových … Pokračovat ve čtení „Vítejte na stránkách Spolku za lepší Barrandov“

Spolek „Za lepší Barrandov“ (založen dne 23. 6. 2014) sdružuje aktivní občany Barrandova a blízkého okolí.

Hlavním cílem našeho spolku je bojovat za koncepční rozvoj Barrandova tak, aby se z Barrandova stala plnohodnotná městská část a nikoliv jen obrovské parkoviště a noclehárna.

Chceme, aby další rozvoj Barrandova respektoval principy moderního bydlení, mezi něž patří výstavba nových domů se suterénním parkováním, podpora výstavby přinášející obyvatelům Barrandova a blízkého okolí zcela novou přidanou hodnotu a nikoliv jen výstavbu dalších nepotřebných hyper či supermarketů.

Chceme se soustředit na podporu projektů zajišťujících aktivní trávení volného času obyvatel Barrandova (především dětí a mládeže), podporu projektů prosazujících kvalitní urbanizaci a zamezení výstavby betonových krabic či nevzhledných věžáků s pozemními parkovišti.

Chceme, aby developeři a s nimi jednající zastupitelé a vedoucí úředníci dotčených orgánů (zejména MČ Praha 5 a MHMP) respektovali právo bezmála 20 tis. obyvatel Barrandova vytvářet z tohoto sídliště příjemný prostor k žití (nikoliv jen k přespávání).

Náš spolek je též členem platformy „ZaPět“, která spojuje spolky a občany Prahy 5 bojující proti úřednímu šimlu a developersko-politické aroganci – více na www.zapet.cz.