Kontroverzní smlouva MČ Praha 5 s Ekospolem  na výstavbu projektu Výhledy Barrandov II

Dne 26. 7. 2023 byla podepsána mezi Městskou částí Praha 5 a společností  Ekospol  Smlouva o spolupráci v souvislosti se záměrem stavby Výhledy Barrandov II. Touto smlouvou se vedení MČ Praha 5 zavázalo stáhnout žalobu na Ekospol, kterou podalo předchozí vedení MČ Praha 5, a ponechalo tak v podstatě Ekospolu volné pole působnosti při jeho výstavbě bytových domů na Barrandově s názvem Výhledy II.  Závazky Ekospolu v uzavřené smlouvě jsou naopak velmi slabě vymahatelné. Tím si MČ Praha 5 nechala vzít z rukou jediný účinný nástroj, který měla, aby mohla Ekospol donutit k tomu, že by se začal chovat při výstavbě na Barrandově jako ostatní developeři, kteří se k této spolupráci zavázali v minulém volebním období, tj. aby se začal podílet na výstavbě veřejné infrastruktury, aby dodržel platný územní plán, aby jeho výstavba byla v souladu s územní studií schválenou Zastupitelstvem MČ Praha 5 v červenci 2020.

K jednání s Ekospolem nebyl přizván ani žádný z barrandovských spolků, které se územním rozvojem a výstavbou na Barrandově zabývají. Několikaleté úsilí spolků a předchozích zastupitelů tak bylo hozeno do koše. Ano, Ekospol nikdy nechtěl s nikým jednat, spolky přehlížel, s veřejností nediskutoval, raději si vždy počkal na případnou změnu politické reprezentace, které vždy předložil stejný stavební záměr s pouhými kosmetickými úpravami. Je vidět, že se mu jeho strategie vyčkávání vyplatila.

To je ten lepší a důraznější tlak na developery, s nímž současná vládnoucí koalice šla do předvolebního boje? To jsou ty lepší smlouvy o spolupráci s developery, než smlouvy které byly před jejím nástupem uzavřeny s jiným barrandovskými developery (Finep, YIT).  V reakci na toto nepochopitelné jednání zasíláme na radnici tento otevřený dopis a očekáváme jejich reakci:


Výhledy Barrandov

Možná jste si při svých procházkách po Barrandově všimli vzniklého oplocení a záboru zemědělské půdy v sousedství bytového domu Kaskády III, kolmo na ulici Werichova vymezující místo pro nový stavební projekt developerské firmy EKOSPOL– „Výhledy Barrandov“ Projekt „Výhledy Barrandov“ představuje výstavbu 269 bytů ve dvou devítipodlažních bytových domech kaskádovitého charakteru a rozsáhlým počtem podzemních i venkovních … Pokračovat ve čtení „Výhledy Barrandov“

Možná jste si při svých procházkách po Barrandově všimli vzniklého oplocení a záboru zemědělské půdy v sousedství bytového domu Kaskády III, kolmo na ulici Werichova vymezující místo pro nový stavební projekt developerské firmy EKOSPOL– „Výhledy Barrandov“

Projekt „Výhledy Barrandov“ představuje výstavbu 269 bytů ve dvou devítipodlažních bytových domech kaskádovitého charakteru a rozsáhlým počtem podzemních i venkovních parkovacích míst. Jak se můžeme dočíst na stránkách developera, „Výhledy Barrandov“ poskytují „hvězdné bydlení s nádherným výhledem“ především proto, že „stavba převyšuje veškerou okolní bytovou zástavbu. Díky tomu poskytují horní patra neopakovatelný výhled na celé panorama Prahy.

Že o své výhledy přijdou obyvatelé okolních nemovitostí, se už v propagačních materiálech developera bohužel neuvádí. Stejně tak jako se neuvádí, že původním plánovaným využitím stavební parcely byla výstavba rodinných domků. Nejenom výškovou a objemovou předimenzovaností celé stavby, ale i jejím umístěním doslova a do písmene na zelenou louku, do blízkého kontaktu s přírodní rezervací Prokopské a Dalejské údolí, představuje celá stavba velmi necitelný zásah do současné zástavby vedoucí k naprosté rezignaci na urbanisticko – architektonický potenciál dané lokality. Projekt „Výhledy Barrandov“ tak symbolizuje letitou praxi developerských firem sledující pouze vlastní zisk a ne cíl stavět smysluplné projekty. Celá stavba navíc leží v bezprostřední blízkosti plánované výstavby prodloužení tramvajové tratě v úseku Barrandov Slivenec. Zvýšené dopravní zatížení, zábor parkovacích míst, hlučnost a prašnost jsou jen výčtem omezení, s kterými se budou do budoucna obyvatelé přilehlých nemovitostí potýkat a která naruší dosavadní klidný a přírodní ráz celé lokality.

Celá stavba byla již od počátku vnímána nejenom obyvateli přilehlých nemovitostí, ale i městskou částí velmi problematicky a během územního i stavebního řízení rozporována. Kromě umístění a rozsahu stavby bylo poukazováno i na nedostatky v projektové dokumentaci. Zajímavé v tomto kontextu je i bleskurychlé ukončení posuzování vlivu stavby na životní prostředí s tím, že v samotné databázi EIA žádné bližší odůvodnění, proč bylo posuzování tak náhle zastaveno, nenajdeme. Své nesouhlasné stanovisko vyjádřili obyvatelé i v rámci petiční akce adresované starostovi MČP5, MUDr. Klímovi.  I přes tyto skutečnosti vydal stavební úřad MČP5 dne 10.6.2015 stavební povolení a povýšil tak zájmy developerů nad zájmy barrandovských občanů. Barrandov je tak zase o krůček blíž, stát se pouhou noclehárnou s obrovskými králíkárnami, místo aby zde vznikla plnohodnotná čtvrť se smíšenou zástavbou a potřebnou infrastrukturou v podobě malých obchůdků, pošty, dětských hřišť a volnočasových zón.  Proti vydanému stavebnímu povolení bylo ze strany občanů podáno odvolání. Vyjádření stavebního úřadu není v současnosti ještě známo. Zahájení přípravných prací pak můžeme považovat za naprostou ignoraci ze strany developera, nehledě na to, že pro celou stavbu platí podmíněnost s výstavbou prodloužení tramvajové tratě, o které bylo soudně rozhodnuto. Celá kauza tímto ještě není uzavřena. O jejím dalším vývoji vás budeme na našich stránkách informovat.