Kanalizace

KANALIZACE

Také jste si v posledních pár letech všimli častější přítomnosti pojízdné čistící fekální stanice na Barrandově? Zaregistrovali jste v nepravidelných intervalech velmi nepříjemný zápach, linoucí se z Barrandova přes Klukovice až do Hlubočep? Máte občas vyplavené sklepy? Ano, je to tak: stav kanalizace na Barrandově je zcela nevyhovující, resp. kapacita současné kanalizační sítě je zcela nedostatečná. Není se čemu divit, neboť existující kanalizační síť byla budována v 80. letech v souvislosti s panelovou výstavbou sídliště Barrandov. Pro tyto účely byla kanalizace dostačující.

V roce 1996 však byla v západní části Barrandova, zvané Pražská čtvrť, zahájena výstavba nových bytových domů. V technické zprávě provázející výstavbu těchto prvních nových domů se konstatuje, že bude přijato provizorní řešení s tím, že splaškové vody budou čerpány provizorní čerpací stanicí do stávající stoky jednotné soustavy, a že dešťové vody budou likvidovány ve vsakovacích zářezech. Čerpací stanice byly vybudovány (tzn. že splašky jsou přečerpávány do kopce (!) ke stávajícímu kanalizačnímu svodu),  avšak vsakovací zářezy ani vybudovány nebyly. Rovněž bylo řečeno, že s výstavbou domu Kaskady III končí veškerá nová výstavba na Barrandově, neboť kanalizační systém je zcela na svém maximu a připojování dalších domů bude nemožné, dokud nebude dobudována nová kanalizační síť.

V roce 2014 však byla dokončena výstavba dvou nových domů  aniž by bylo vyřešeno stávající provizorní řešení kanalizace. Navíc v témže roce vydal stavební odbor MČ Praha 5 územní rozhodnutí k výstavbě dalších 9 bytových domů. Samozřejmě bez jakéhokoliv kapacitního posílení přeplněné kanalizační sítě! A přitom stačí dobudovat jen část kanalizačního potrubí do Klukovic, kde již od dokončení panelové výstavby čeká kanalizační svod o průměru 2m na své zprovoznění!

Jak je možné, že na současnou provisorní kanalizační síť odbor stavební z MČ Praha 5 neustále vydává územní rozhodnutí a stavební povolení k výstavbě nových a nových bytových domů?! Jak je možné, že stavební odbor MČ Praha 5 developerům stavějícím nové domy na Barrandově povoluje výjimečně přípustné stavby jako na běžícím pásu, ale na oplátku od nich nic nepožaduje? Proč od nich nepožaduje, aby dobudovali kanalizační přípojku z  Pražské čtvrti do Klukovic, když jim tolik záleží na výstavbě nových bytových domů na Barrandově?  Ve svých rozhodnutích, oznámeních a sděleních se Stavební odbor MČ Praha 5 ohání termínem „veřejný zájem“ – cožpak vybudování kapacitně dostačující kanalizace není veřejným zájmem?!

Na uvedený problém jsme upozornili všechny možné dotčené orgány a vyzvali jsme je k nápravě. Výsledkem však bylo konstatování všech oslovených, že naše podněty byly řádně prošetřeny, a že všechna stavební povolení byla řádně povolena a zkolaudována!

(Nicméně dle neoficiálního vyjádření jednoho pracovníka z vodohospodářské společnosti jsme se dozvěděli, že nevhodnost kanalizačního řešení na Barrandově je dobře známa, a že se v podstatě jedná o časovanou bombu……)

A proto se nehodláme s úředními odpověďmi smířit a hodláme v boji pokračovat i nadále.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *