Připomínky spolku k novému návrhu Metropolitního plánu

Spolek Za lepší Barrandov dlouhodobě sleduje a účastní se procesu přípravy nového pražského Metropolitního plánu se zaměřením na oblast západního Barrandova. Spolek podal své připomínky již v prvním připomínkovacím kole v roce 2018, které jsou popsány v tomto článku.

V této chvíli se Metropolitní plán dostává do dalšího kola připomínek, které musí být vzneseny do konce června 2022. Zrevidovali jsme proto současný návrh Metropolitního plánu a připomínky aktualizovali. Zároveň jsme návrh připomínek zaslali Výboru územního rozvoje MČ Prahy 5 a požádali o jejich zapracování do připomínek Prahy 5.

Více detailů je zde v našem dopisu předsedkyni výboru paní ing.arch. Hamanové:

Dále usilujeme také o to, aby se spolek stal tak zvaným zástupcem veřejnosti při podání připomínek k Metropolitnímu plánu. Pokud se toto podaří pak připomínky spolku budou mít větší váhu při dalším projednávání. Pro získání statutu zástupce veřejnosti je potřeba získat nejméně 200 zmocnění/podpisů od občanů města. Můžete nás v této věci podpořit tím, že vytisknete a podepíšete následující podpisový arch a sken nám zašlete na emailovou adresu spolku info@lepsibarrandov.cz.