Přehledný vývoj kauzy Kaufland

 

červen 2019

 • Městská část Praha – Slivenec oznamuje ve svém časopise Slivenecký mramor č. 4/2019, že za hypermarketem Kaufland, u křižovatky na Řeporyje, bude stát nová čerpací pumpa a rychlé občerstvení KFC

září 2018

 • Městská část Praha – Slivenec oznamuje ve svém časopise Slivenecký mramor č. 5/2018, že se na pozemku u křižovatky ulic K Barrandovu / U Náhonu (křižovatka do Holyně) bude stavět hypermarket Kaufland, a že bylo zahájeno zjišťovací řízení (posuzování vlivů na životní prostředí – EIA)
 • Kaufland bude situován mezi budoucí tramvajovou tratí a ulicí K Barrandovu, tj. na námi doporučeném pozemku

srpen 2016

 • KAUFLAND NA BARRANDOVĚ na pozemku č. 1798/17 STÁT NEBUDE!!!!
 • další osud pozemku č. 1798/17 i nadále pečlivě sledujeme

červenec 2016

červen 2016

květen 2016

 • proběhla schůzka s investorem nového projektu, během níž byly projednány připomínky našeho spolku k prezentovanému záměru; investor naše připomínky akceptoval

duben 2016

 • byl ukončen sběr podpisů pod petici a petiční archy byly zaslány na MČ P-5, MHMP a IPR
 • na VÚR(Výbor pro územní rozvoj) MČ P-5 byl prezentován koncept nového stavebního záměru pro pozemek 1798/17, skládající se z bytových domů, supermarketu, sportovní haly a rodinných domů
 • došlo ke změně vlastníka pozemku č. 1798/17 (kde měl stát Kaufland); pozemek zakoupil investor projektu prezentovaného na VÚR

březen 2016

 • dostala se k nám informace, že na pozemek, kde měl stát Kaufland, se připravuje koncept nové výstavby, zahrnující bytové domy a obchody

 

květen 2015

duben 2015

únor 2015

 • jednání se zástupci českého vedení Kauflandu, kteří opět potvrdili zájem Kauflandu provozovat na Barrandově svůj hypermarket
 • během jednání nebyl akceptován náš požadavek vybudovat suterénní parkování pod hypermarketem
 • POZOR: udělování výjimečně přípustných staveb považují zástupci Kauflandu za standardní postup vyřizování územních a stavebních povolení v ČR a nevidí v tom žádné nevhodné jednání
 • navrhujeme Kauflandu, aby svůj záměr na výstavbu hypermarketu posunuli o cca 1,5 km směrem na západ – na pozemek ležící vpravo podél ulice K Barrandovu mezi křižovatkou do Holyně a křižovatkou k Austisu

listopad 2014

říjen 2014

 • obrátili jsme se přímo na vedení společnosti Kaufland, které svůj záměr vystavět na Barrandově svoji filiálku dle návrhu zpracovávaného Rent Group s. r. o.potvrdilo!

září 2014

 • o záměru výstavby Kauflandu jsme informovali zastupitele Městské části Praha 5, kteří dne 16. 9. 2014 na 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 přijali usnesení č. 34/14/2014 „Nesouhlasné stanovisko k záměru stavby Obchodního centra Kaufland (OCK) v lokalitě Prahy 5 Hlubočepy – Pražská čtvrť (pozemek, k. ú. Hlubočepy, č.p. 1798/17)“
 • o přijatém usnesení ZMČ P-5 jsme informovali společnost Rent Group s. r. o., která zareagovala zastrašujícím dopisem;

leden 2014

 • zjistili jsme, že přípravou stavby a její realizací se zabývá společnost Rent Group s. r. o.. Okamžitě jsme s nimi zahájili jednání, během něhož nám byla prezentována podoba budoucího Kauflandu: betonová krabice s nekrytým pozemním parkovištěm a zásobovacími plochami. Požadovali jsme úpravu projektu, zejména přesunutí parkoviště do suterénu, přesunutí zásobovacích ploch od obytných domů na druhou stranu, zazelenění celé stavby a vhodnější architektonický návrh. Jednání s touto společností se však od počátku neslo v duchu neplodné spolupráce – odpovědi na naše dotazy přicházely se značným zpožděním či vůbec a poté s námi přestali komunikovat úplně;

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *