Informace o spolku

Spolek „Za lepší Barrandov“ (založen dne 23. 6. 2014) sdružuje aktivní občany Barrandova a blízkého okolí.

Hlavním cílem našeho spolku je bojovat za koncepční rozvoj Barrandova tak, aby se z Barrandova stala plnohodnotná městská část a nikoliv jen obrovské parkoviště a noclehárna.

Chceme, aby další rozvoj Barrandova respektoval principy moderního bydlení, mezi něž patří výstavba nových domů se suterénním parkováním, podpora výstavby přinášející obyvatelům Barrandova a blízkého okolí zcela novou přidanou hodnotu a nikoliv jen výstavbu dalších nepotřebných hyper či supermarketů.

Chceme se soustředit na podporu projektů zajišťujících aktivní trávení volného času obyvatel Barrandova (především dětí a mládeže), podporu projektů prosazujících kvalitní urbanizaci a zamezení výstavby betonových krabic či nevzhledných věžáků s pozemními parkovišti.

Chceme, aby developeři a s nimi jednající zastupitelé a vedoucí úředníci dotčených orgánů (zejména MČ Praha 5 a MHMP) respektovali právo bezmála 20 tis. obyvatel Barrandova vytvářet z tohoto sídliště příjemný prostor k žití (nikoliv jen k přespávání).

Náš spolek je též členem platformy „ZaPět“, která spojuje spolky a občany Prahy 5 bojující proti úřednímu šimlu a developersko-politické aroganci – více na www.zapet.cz.

Rádi v našich řadách uvítáme další občany, kteří se chtějí aktivně účastnit na činnosti našeho spolku. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *