Nová výstavba v západní části Barrandova

Milí spoluobčané, chceme Vás upozornit na další lumpárnu, kterou nám chtějí naservírovat ziskuchtiví developeři, část našich zastupitelů a příslušní úředníci z Úřadu městské části Praha 5 (MČ P-5) a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Jde o budoucí podobu velkého území na západ od Barrandovského sídliště v oblasti vymezené Prokopským údolím, Holyní, Barrandovskou radiálou a ulicí Wassermanovou. Developerská … Pokračovat ve čtení „Nová výstavba v západní části Barrandova“

Milí spoluobčané, chceme Vás upozornit na další lumpárnu, kterou nám chtějí naservírovat ziskuchtiví developeři, část našich zastupitelů a příslušní úředníci z Úřadu městské části Praha 5 (MČ P-5) a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Jde o budoucí podobu velkého území na západ od Barrandovského sídliště v oblasti vymezené Prokopským údolím, Holyní, Barrandovskou radiálou a ulicí Wassermanovou.

Developerská společnost FINEP, která již na Barrandově postavila několik domů (např. Kaskády II,III, IV a V) podala koncem roku 2013 žádost o změnu územního plánu (ÚP) týkající se celého tohoto území, které je svou rozlohou srovnatelné s plochou současného Barrandovského sídliště.

Finep zde chce vystavět nové sídliště. Nestačí mu však parametry vymezené současným ÚP, v němž se počítá s výstavbou bytů s celkovou podlažní plochou 180.000 m2 pro cca 7000 obyvatel. Ve své žádosti požaduje tuto kapacitu navýšit více než dvojnásobně!

Náš spolek tuto kauzu aktivně sleduje a snažíme se prosadit návrhy, které jsou v zájmu současných i budoucích obyvatel. Mimo jiné komunikujeme se zastupiteli a úředníky Prahy 5 a pražského magistrátu a připravili jsme body k zadání nové územní studie týkající se tohoto území.

Podrobnější informace a historii této kauzy naleznete na těchto našich stránkách.

Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově

Petici proti výstavbě Kauflandu na Barrandově můžete stáhnout a podepsat zde: Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově nebo podepsat v elektronické podobě zde: http://www.petice24.com/petice_proti_kauflandu_na_barrandove Podpisové archy lze také podepsat na těchto místech na Barrandově: – Pizzérie Kaskáda, Voskovcova 43 – Restaurace Cik Cak, Kaskády II – Kancelář výboru SVJ Kaskády I (pan Šoltys) – Restaurace PAP, Werichova … Pokračovat ve čtení „Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově“

Petici proti výstavbě Kauflandu na Barrandově můžete stáhnout a podepsat zde:

Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově

nebo podepsat v elektronické podobě zde:

http://www.petice24.com/petice_proti_kauflandu_na_barrandove

Podpisové archy lze také podepsat na těchto místech na Barrandově:

– Pizzérie Kaskáda, Voskovcova 43

– Restaurace Cik Cak, Kaskády II

– Kancelář výboru SVJ Kaskády I (pan Šoltys)

– Restaurace PAP, Werichova 31

– Večerka v domu Kaskády III, Werichova 31, u vchodu K

Obdrželi jsme grant od Nadace VIA

Nadace VIA udělila spolku Za lepší Barrandov grant v rámci programu Města z jiného těsta –  Rychlé granty. Tento program podporuje neziskové organizace, které se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí zájmy občanů – odkaz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-rychle-granty-2015. V rámci tohoto programu jsme uspěli s projektem Místo pro volnočasové aktivity – Barrandov – odkaz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/misto-pro-volnocasove-aktivity-barrandov … Pokračovat ve čtení „Obdrželi jsme grant od Nadace VIA“

Nadace VIA udělila spolku Za lepší Barrandov grant v rámci programu Města z jiného těsta –  Rychlé granty. Tento program podporuje neziskové organizace, které se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí zájmy občanů – odkaz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-rychle-granty-2015.
V rámci tohoto programu jsme uspěli s projektem Místo pro volnočasové aktivity – Barrandov – odkaz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/misto-pro-volnocasove-aktivity-barrandov , který je zaměřen na dosažení smysluplného využití pozemků v západní části sídliště Barrandov.
Věříme, že díky tomuto grantu budeme moci lépe působit na přijetí takových rozhodnutí o územním rozvoji této lokality, které by eliminovaly pokusy o obcházení závazných regulativů územního plánu a nedodržování urbanistické studie této lokality, zejména ze strany developerů.

Vítejte na stránkách Spolku za lepší Barrandov

Spolek „Za lepší Barrandov“ (založen dne 23. 6. 2014) sdružuje aktivní občany Barrandova a blízkého okolí. Hlavním cílem našeho spolku je bojovat za koncepční rozvoj Barrandova tak, aby se z Barrandova stala plnohodnotná městská část a nikoliv jen obrovské parkoviště a noclehárna. Chceme, aby další rozvoj Barrandova respektoval principy moderního bydlení, mezi něž patří výstavba nových … Pokračovat ve čtení „Vítejte na stránkách Spolku za lepší Barrandov“

Spolek „Za lepší Barrandov“ (založen dne 23. 6. 2014) sdružuje aktivní občany Barrandova a blízkého okolí.

Hlavním cílem našeho spolku je bojovat za koncepční rozvoj Barrandova tak, aby se z Barrandova stala plnohodnotná městská část a nikoliv jen obrovské parkoviště a noclehárna.

Chceme, aby další rozvoj Barrandova respektoval principy moderního bydlení, mezi něž patří výstavba nových domů se suterénním parkováním, podpora výstavby přinášející obyvatelům Barrandova a blízkého okolí zcela novou přidanou hodnotu a nikoliv jen výstavbu dalších nepotřebných hyper či supermarketů.

Chceme se soustředit na podporu projektů zajišťujících aktivní trávení volného času obyvatel Barrandova (především dětí a mládeže), podporu projektů prosazujících kvalitní urbanizaci a zamezení výstavby betonových krabic či nevzhledných věžáků s pozemními parkovišti.

Chceme, aby developeři a s nimi jednající zastupitelé a vedoucí úředníci dotčených orgánů (zejména MČ Praha 5 a MHMP) respektovali právo bezmála 20 tis. obyvatel Barrandova vytvářet z tohoto sídliště příjemný prostor k žití (nikoliv jen k přespávání).

Náš spolek je též členem platformy „ZaPět“, která spojuje spolky a občany Prahy 5 bojující proti úřednímu šimlu a developersko-politické aroganci – více na www.zapet.cz.