Petice Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště

Spolek za Lepší Barrandov dlouhodobě usiluje o to, aby se pohoda bydlení na Barrandově zlepšovala a nová výstavba neznamenala její zhoršení. V současné době se obnovilo projednávání úpravy UP 1224/01 (U1224 – úprava územního plánu). Tato úprava územního plánu byla podána developerskou firmou Finep a spočívá v navýšení kapacity funkčních ploch OB o 75 % na pozemcích určených k zastavění … Pokračovat ve čtení „Petice Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště“

Spolek za Lepší Barrandov dlouhodobě usiluje o to, aby se pohoda bydlení na Barrandově zlepšovala a nová výstavba neznamenala její zhoršení.
V současné době se obnovilo projednávání úpravy UP 1224/01 (U1224 – úprava územního plánu). Tato úprava územního plánu byla podána developerskou firmou Finep a spočívá v navýšení kapacity funkčních ploch OB o 75 % na pozemcích určených k zastavění mezi Barrandovem a Holyní. Takové navýšení představuje výrazné ohrožení kvalitního bydlení na západním Barrandově.Současné zkušenosti s investory v této lokalitě (Finep a Ekospol) jsou nedobré, jejich projekty jsou zaměřeny na okamžitý zisk bez ohledu na potřeby obyvatel a jsou na hranici stavebního zákona a často i za ní. Tyto investory nezajímají komerční prostory a s nimi spojené obchody a pracovní místa, nezajímá je veřejná vybavenost, parkování, řešení infastruktury mimo jejich pozemek. Hlavním ukazatelem je maximalizace jejich zisku, který je v kobercové čistě bytové výstavbě. Nemáme proto pochyby, že navýšení hrubé podlažní plochy o 50 tis. m2 povede v této oblasti k výraznému zhoršení pohody bydlení – ulice přecpané zaparkovanými auty, nedostatek komerčních prostor pro restaurace, drobné obchody a služby, plná zdravotnická zařízení, nedostatek míst v základních a mateřských školách, stále naléhavější potřeba střední školy, stále chybějící pečovatelská zařízení pro důchodce, sportoviště a příležitost ke kulturnímu vyžití.Za těchto okolností nelze akceptovat, aby byl návrh úpravy ÚP postoupen k dalšímu projednávání v požadovaném rozsahu a bez omezujících podmínek.
Ačkoliv jsme v této věci v kontaktu se starostou Prahy 5, předsedkyní výboru pro územní rozvoj a některými členy tohoto výboru a jednali jsme i s pracovníky magistrátu, kteří mají územní rozvoj na starosti, domníváme se, že je nutné, aby nám podporu v této věci vyjádřila i širší veřejnost. Rozhodli jsme se proto pro petiční akci, která by nedala developerovi úplně volnou ruku a zabránila negativním dopadům na místní obyvatele.
   
Je úkolem radnice MČ Praha 5 dohodnout a uzavřít vymahatelnou smlouvu s developerem před schválením jakékoliv úpravy územního plánu. Spolek předkládá svůj návrh podmínek, které by měly být splněny před schválením této změny. Podmínky by zajistily, aby navržená změna přinesla zisk nejenom investorovi, ale také Městské části v podobě získání pozemků pro budoucí veřejně prospěšnou výstavbu a jejím obyvatelům v podobě budoucího potenciálu komerčních služeb, veřejného vybavení a infrastruktury.

Žádáme Vás proto, abyste naši petici podpořili a připojili své podpisy buď v elektronické podobě (odkaz) nebo podpisem na petiční arch.
Místa, kde bude petiční arch k podpisu, budeme průběžně zveřejňovat na našich těchto stránkách.

 
 

Výsledky průzkumu veřejného mínění Barrandov není OFF

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky elektronického průzkumu veřejného mínění, jenž probíhal v době od 19. 1. – 29. 2. 2016, a jehož cílem bylo zjistit názorové preference obyvatelstva v souvislosti s  další plánovanou výstavbou na Barrandově a umožnit tak obyvatelům vyjádřit se ke stavu okolí jejich bydliště, k občanské vybavenosti, apod. a tím se částečně spolupodílet na utváření … Pokračovat ve čtení „Výsledky průzkumu veřejného mínění Barrandov není OFF“

Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky elektronického průzkumu veřejného mínění, jenž probíhal v době od 19. 1. – 29. 2. 2016, a jehož cílem bylo zjistit názorové preference obyvatelstva v souvislosti s  další plánovanou výstavbou na Barrandově a umožnit tak obyvatelům vyjádřit se ke stavu okolí jejich bydliště, k občanské vybavenosti, apod. a tím se částečně spolupodílet na utváření společné lokality.

Svůj názor prostřednictvím dotazníku vyjádřilo celkem 666 respondentů, z větší části šlo o obyvatele západní části Barrandova.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že respondenti preferují v daných lokalitách zachovat zeleň ve smyslu parku, tvorbu odpočinkových zón a venkovních i uzavřených sportovišť pro různé typy sportů s důrazem na běžecké, běžkařské, bruslařské a cyklistické tratě, skate park pro mládež a hřiště pro děti. Na základě textových reakcí z položek „jiné“ pak v ideálním případě preferují jen minimální zásah do současného rázu krajiny a pokud, pak s ohledem na blízké chráněné území Prokopského a Dalejského údolí; či takový zásah, který přispěje k rozvoji chráněné oblasti (bio koupaliště, arboretum atp.). Zásadní doplňující odpovědí z položky „jiné“ je pak potřeba další pošty v lokalitě.

Toto bylo platné jak pro oblast vedle benzínové pumpy OMV, tak pro oblast od Kaskád směrem k Holyni a Prokopskému údolí.

 

Z výsledků průzkumu také vyplývá, že nejméně preferovanou je jakákoliv další zástavba. Na základě textových reakcí z položek „jiné“ pak respondenti doplnili, že má-li být další zástavba nevyhnutelnou, považují za nezbytné zlepšení občanské vybavenosti ve smyslu sportovního, společenského a kulturního vyžití vč. další pošty. Záporné hodnocení získala také výstavba supermarketu. Zde respondenti doplnili, že pokud by měla být realizována výstavba obchodů, preferují raději menší obchody se zbožím domácích obchodníků (řeznictví, pekařství, farmářské produkty, hobby apod.)

 

Z estetického hlediska by měla případná další výstavba reflektovat blízkost chráněné oblasti Prokopského a Dalejského údolí. Stavby by měly být nízké či snižující se, ekologické a vizuálně vzdušné a prosvětlené. Záporné hodnocení získaly stavby industriálního chrakteru, klasické panelové domy a novostavby, ale také výstřednější architektura typu pop-artu či futurismu.

 

Výsledky průzkumu již byly předány architektonické kanceláři A69, která je MČ Praha 5 pověřena ke zpracování nové urbanistické studie oblasti západního Barrandova.

Více detailů k výsledkům průzkumu lze nalézt v tomto dokumentu:

Průzkum Barrandov není OFF – výsledky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří vyplnili dotazník a vyjádřili tak svůj názor na další rozvoj Barrandova.

Zúčastněte se diskuze o budoucím rozvoji sídliště Barrandov

Městská část Praha 5 pořádá pracovní setkání s občany, na kterém bude možné vznést podněty a náměty týkající se budoucího rozvoje sídliště Barrandov. Setkání se koná v úterý 8. března 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, 6. patro . V této chvíli probíhá příprava územní studie, kterou zadala MČ Praha 5 a která má … Pokračovat ve čtení „Zúčastněte se diskuze o budoucím rozvoji sídliště Barrandov“

Městská část Praha 5 pořádá pracovní setkání s občany, na kterém bude možné vznést podněty a náměty týkající se budoucího rozvoje sídliště Barrandov. Setkání se koná v úterý 8. března 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, 6. patro .

V této chvíli probíhá příprava územní studie, kterou zadala MČ Praha 5 a která má nastavit pravidla pro budoucí funkční a prostorové řešení Barrandova a jeho případné rozšiřování. Tato studie se následně stane podkladem pro úpravu pražského územního plánu a bude vstupem pro nový Metropolitní plán. Stejně tak k výsledkům územní studie bude přihlížet stavební úřad při posuzování nových stavební záměru.

Bližší informace o setkání lze nalézt na webu MČR Praha 5.

Pokud chcete ovlivnit, jak výsledek studie bude vypadat, přijďte prosím na toto setkání a vyjádřete svůj názor na budoucnost Barrandova!

Barrandov není OFF aneb probíhá průzkum veřejného mínění o budoucím rozvoji Barrandova

Barrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 30 tisíci obyvatel patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm „lepším adresám“. Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi developeři, kteří zde v blízké budoucnosti hodlají dostavit zbytek sídliště, jenž dnes chybí mezi Barrandovským sídlištěm, Holyní … Pokračovat ve čtení „Barrandov není OFF aneb probíhá průzkum veřejného mínění o budoucím rozvoji Barrandova“

Západní BarrandovBarrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 30 tisíci obyvatel patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm „lepším adresám“.

Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi developeři, kteří zde v blízké budoucnosti hodlají dostavit zbytek sídliště, jenž dnes chybí mezi Barrandovským sídlištěm, Holyní a Prokopským údolím.

Sídliště se tedy nezadržitelně rozrůstá, nové bytové domy přibývají, avšak ty se často líbí jen developerům; méně však již obyvatelům vlastního sídliště – ať již z vizuálního hlediska (Ekospol) či z funkčního hlediska a řešení dostatečné občanské vybavenosti v návaznosti na rozrůstající se počet obyvatel Barrandova (Finep i Ekospol). Není proto divu, že (nejen) obyvatelé domů v okolí plánovaných novostaveb se proti další výstavbě bouří, neboť nevědí, jakým způsobem se vlastně bude sídliště rozrůstat – jak vysoké domy a v jakých odstupech se vybudují, zda součástí domů bude i dostatečný počet parkovacích stání, rozvoj infrastruktury, zda ruku v ruce s novými bytovými domy bude vybudována příslušná občanská vybavenost, jaká bude dopravní obslužnost, apod.

Nutnost rozvoje barrandovského sídliště v moderní a kultivované místo k bydlení s adekvátní občanskou vybaveností, kulturním zázemím a dostatkem zeleně i volnočasových aktivit vidí i Úřad městské části Praha 5, jenž nyní připravuje urbanistickou studii na další rozvoj této oblasti. V duchu hesla současného vedení úřadu „Otevřená radnice“, jehož cílem je zapojení občanské iniciativy a veřejnosti do procesu rozhodování o strategických projektech, se spolek Za lepší Barrandov rozhodl vyzvat zejména obyvatele Barrandova a blízkého okolí, aby vyjádřili svůj názor na to, jaké stavby a jejich funkční využití by se jim v další výstavbě líbily, co na Barrandově nejvíce postrádají a co by naopak na Barrandově nechtěli. Výsledky dotazníku budou poté předloženy vedení radnice a zpracovatelům urbanistické studie (Atelier A69 architekti), kteří je, jak doufáme, v připravované studii zohlední.

Pokud chcete ovlivnit budoucí podobu barrandovského sídliště, není nic jednoduššího, než vyjádřit svůj názor prostřednictvím elektronického dotazníku Barrandov není OFF:

http://bit.ly/barrandovnenioff

Zapojte se do průzkumu a pomozte zmapovat názory a potřeby obyvatel Barrandova, možná Vás to v tuto chvíli nepálí, ale za pár let by mohlo.

Udělejme to pro sebe!!!

Nová výstavba v západní části Barrandova

Milí spoluobčané, chceme Vás upozornit na další lumpárnu, kterou nám chtějí naservírovat ziskuchtiví developeři, část našich zastupitelů a příslušní úředníci z Úřadu městské části Praha 5 (MČ P-5) a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Jde o budoucí podobu velkého území na západ od Barrandovského sídliště v oblasti vymezené Prokopským údolím, Holyní, Barrandovskou radiálou a ulicí Wassermanovou. Developerská … Pokračovat ve čtení „Nová výstavba v západní části Barrandova“

Milí spoluobčané, chceme Vás upozornit na další lumpárnu, kterou nám chtějí naservírovat ziskuchtiví developeři, část našich zastupitelů a příslušní úředníci z Úřadu městské části Praha 5 (MČ P-5) a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Jde o budoucí podobu velkého území na západ od Barrandovského sídliště v oblasti vymezené Prokopským údolím, Holyní, Barrandovskou radiálou a ulicí Wassermanovou.

Developerská společnost FINEP, která již na Barrandově postavila několik domů (např. Kaskády II,III, IV a V) podala koncem roku 2013 žádost o změnu územního plánu (ÚP) týkající se celého tohoto území, které je svou rozlohou srovnatelné s plochou současného Barrandovského sídliště.

Finep zde chce vystavět nové sídliště. Nestačí mu však parametry vymezené současným ÚP, v němž se počítá s výstavbou bytů s celkovou podlažní plochou 180.000 m2 pro cca 7000 obyvatel. Ve své žádosti požaduje tuto kapacitu navýšit více než dvojnásobně!

Náš spolek tuto kauzu aktivně sleduje a snažíme se prosadit návrhy, které jsou v zájmu současných i budoucích obyvatel. Mimo jiné komunikujeme se zastupiteli a úředníky Prahy 5 a pražského magistrátu a připravili jsme body k zadání nové územní studie týkající se tohoto území.

Podrobnější informace a historii této kauzy naleznete na těchto našich stránkách.