Petice Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště

Spolek za Lepší Barrandov dlouhodobě usiluje o to, aby se pohoda bydlení na Barrandově zlepšovala a nová výstavba neznamenala její zhoršení. V současné době se obnovilo projednávání úpravy UP 1224/01 (U1224 – úprava územního plánu). Tato úprava územního plánu byla podána developerskou firmou Finep a spočívá v navýšení kapacity funkčních ploch OB o 75 % na pozemcích určených k zastavění … Pokračovat ve čtení „Petice Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště“

Spolek za Lepší Barrandov dlouhodobě usiluje o to, aby se pohoda bydlení na Barrandově zlepšovala a nová výstavba neznamenala její zhoršení.
V současné době se obnovilo projednávání úpravy UP 1224/01 (U1224 – úprava územního plánu). Tato úprava územního plánu byla podána developerskou firmou Finep a spočívá v navýšení kapacity funkčních ploch OB o 75 % na pozemcích určených k zastavění mezi Barrandovem a Holyní. Takové navýšení představuje výrazné ohrožení kvalitního bydlení na západním Barrandově.Současné zkušenosti s investory v této lokalitě (Finep a Ekospol) jsou nedobré, jejich projekty jsou zaměřeny na okamžitý zisk bez ohledu na potřeby obyvatel a jsou na hranici stavebního zákona a často i za ní. Tyto investory nezajímají komerční prostory a s nimi spojené obchody a pracovní místa, nezajímá je veřejná vybavenost, parkování, řešení infastruktury mimo jejich pozemek. Hlavním ukazatelem je maximalizace jejich zisku, který je v kobercové čistě bytové výstavbě. Nemáme proto pochyby, že navýšení hrubé podlažní plochy o 50 tis. m2 povede v této oblasti k výraznému zhoršení pohody bydlení – ulice přecpané zaparkovanými auty, nedostatek komerčních prostor pro restaurace, drobné obchody a služby, plná zdravotnická zařízení, nedostatek míst v základních a mateřských školách, stále naléhavější potřeba střední školy, stále chybějící pečovatelská zařízení pro důchodce, sportoviště a příležitost ke kulturnímu vyžití.Za těchto okolností nelze akceptovat, aby byl návrh úpravy ÚP postoupen k dalšímu projednávání v požadovaném rozsahu a bez omezujících podmínek.
Ačkoliv jsme v této věci v kontaktu se starostou Prahy 5, předsedkyní výboru pro územní rozvoj a některými členy tohoto výboru a jednali jsme i s pracovníky magistrátu, kteří mají územní rozvoj na starosti, domníváme se, že je nutné, aby nám podporu v této věci vyjádřila i širší veřejnost. Rozhodli jsme se proto pro petiční akci, která by nedala developerovi úplně volnou ruku a zabránila negativním dopadům na místní obyvatele.
   
Je úkolem radnice MČ Praha 5 dohodnout a uzavřít vymahatelnou smlouvu s developerem před schválením jakékoliv úpravy územního plánu. Spolek předkládá svůj návrh podmínek, které by měly být splněny před schválením této změny. Podmínky by zajistily, aby navržená změna přinesla zisk nejenom investorovi, ale také Městské části v podobě získání pozemků pro budoucí veřejně prospěšnou výstavbu a jejím obyvatelům v podobě budoucího potenciálu komerčních služeb, veřejného vybavení a infrastruktury.

Žádáme Vás proto, abyste naši petici podpořili a připojili své podpisy buď v elektronické podobě (odkaz) nebo podpisem na petiční arch.
Místa, kde bude petiční arch k podpisu, budeme průběžně zveřejňovat na našich těchto stránkách.

 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *