Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro další etapu Kaskád Barrandov

Jak jsme vás informovali v předešlém článku, developer Finep si podal v říjnu 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí ve věci tří nových obytných domů nazvaných Kaskády VI.A, Kaskády VII.A a Kaskády VII.B. Finep dle našeho názoru při projektování těchto domů pokračuje ve své strategii maximalizace svého zisku na úkor oprávněných zájmů obyvatel (ať už stávajících, tak … Pokračovat ve čtení „Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro další etapu Kaskád Barrandov“

Jak jsme vás informovali v předešlém článku, developer Finep si podal v říjnu 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí ve věci tří nových obytných domů nazvaných Kaskády VI.A, Kaskády VII.A a Kaskády VII.B.

Finep dle našeho názoru při projektování těchto domů pokračuje ve své strategii maximalizace svého zisku na úkor oprávněných zájmů obyvatel (ať už stávajících, tak těch nových) a na úkor smysluplného a udržitelného rozvoje Barrandova.

Náš spolek se aktivně účastnil tohoto územního řízení a podal k tomuto projektu několik námitek.

 

Za nejzávažnější považujeme hlavně následující body:

  1. nesoulad s platným územním plánem, a to zejména nedodržení podmínky smíšeného funkčního využití

Budova C (9-ti patrová) je projektována jako čistě obytná, přestože je umístěna v území, které je definováno jako SV-H, tj. smíšená výstavba, kde může být postavena stavba s maximálně 60% plochy obytné plochy, zbytek má sloužit komerčním účelům a občanské vybavenosti.

  1. nedostatečný počet parkovacích stání

Počet projektovaných bytů je 233. Pro těchto 233 bytů Finep hodlá připravit pouze 175 parkovacích stání, tj. 0,75 parkovacího stání na jeden byt! Přitom dle statistické ročenky připadal v r. 2014 1 osobní automobil na 1,8 obyvatele.

  1. neřešená dopravní obslužnost

Projekt nepočítá s propojením do ulice Werichova, jak upozorňuje Policie ČR. Při jakékoliv havárii či uzavírce v oblasti křižovatky Voskovcova a Wassermannova bude zablokován přístup k těmto novým domům.

  1. výškový nesoulad se stávající okolní zástavbou

Platný územní plán předpokládá postupné snižování výšky domů směrem k Holyni a Prokopskému údolí. Finep se však tohoto předpokladu nedrží a budovu C neprojektoval o 10 m vyšší než Kaskády 2 (budova C má stát hned vedle), tzn. směrem k Holyni podlažnost navyšuje!

 

Toto územní řízení vyřizovala v rámci stavebního úřadu Praha 5 paní Ing. Eva Čechová. To už od počátku nebylo dobré znamení, jelikož paní Čechová je z minulosti známa jako úřednice, která vydává prodeveloperská rozhodnutí, ve kterých ignoruje oprávněné námitky současných obyvatel (např. kauzy obytný dům Božínka, Residence Výhledová, Rezidence Na Malvazinkách, Bytové domy Kutvirtova, U Perníkářky).

 

V listopadu 2015 se konalo veřejné projednávání záměru, kde MČ Praha 5 ústy tehdejšího místostarosty Budína vyjádřila zájem na pozastavení územního řízení do doby, kdy bude dokončena nová územní studie pro Západní Barrandov. Důvodem bylo sladění této nové výstavby s širším konceptem územní studie. S tímto souhlasili i zástupci Finepu a do zápisu bylo potvrzeno přerušení řízení do května 2016.

Na konci dubna proběhla změna koalice na Praze 5. Z městské rady byli odvoláni zástupci Strany zelených a vznikla nová koalice za účasti TOP09, ANO, ODS, KDU-ČSL a DJK. Už na prvním zasedání rady v novém složení odkryli staronoví politici své karty a odvolali vedoucí stavebního úřadu paní Jakoubkovou a řízením stavebního úřadu pověřili právě paní Čechovou.

 

Jedním z prvních kroků paní Čechové po jmenování bylo vydání Rozhodnutí o umístění stavby pro nové Kaskády.

V tomto rozhodnutí  označila v podstatě všechny námitky účastníků řízení jako irelevantní a všechny odmítla.

K námitce ohledně nezákonné výjimečné přípustnosti (chybějící komerční prostory) například uvedla, že: „…… Lokalita je vázána na připravovanou tramvajovou trať, podél níž by mělo být situováno v parterech budoucích domů nebytové funkční využití……Tyto komerční prostory, apod. budou sloužit pro navržené bytové domy i pro bytové domy stávající……Stávající občanská vybavenost (např. Fakultní základní škola Barrandov II, Soukromá základní umělecká škola Music Art, Policie ČR, supermarket Albert, Billa, banka – Česká spořitelna, restaurace, sport/zábava – Aqua Centrum, sportovní areál Barrandov, Poliklinika Barrandov) je v docházkové vzdálenosti.“

Co si paní Čechová pod pojmem „docházková vzdálenost“ představuje, je asi dosti odlišné od toho, jak je tento pojem chápán mezi odbornou veřejností (architekti, stavebníci, apod.) a dotčenou veřejností. Pro jistotu uvádíme přesné pěší vzdálenosti některých výše uvedených občanských vybaveností od plánované výstavby:

  1. supermarket Albert: 0,923 km
  2. supermarket Billa: 1,3 km
  3. banka – Česká spořitelna: 1,3 km
  4. poliklinika Barrandov: 1,1 km

Předpokládá snad paní Čechová, že v nově budovaných bytových domech budou bydlet jen aktivní sportovci, pro něž není problém si dojít nakoupit skoro jeden a půl kilometru?

 

Náš spolek považuje vydání tohoto územního rozhodnutí  za nezákonné a postup paní Čechové při vypořádání námitek za natolik arogantní, že se budeme aktivně podílet na odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Dne 31. 5. 2016 jsme se zúčastnili zasedání Výboru pro územní rozvoj, kde byla kauza Kaskády VI, VI a IX projednávána (stanovisko spolku). Na místě jsme poukázali na nezákonnost vydaného územního rozhodnutí a vyzvali zástupce MČ P-5, aby též podali odvolání proti rozhodnutí pí Čechové, neboť jde zcela proti směru nové koalice, a sice že jakákoliv nová výstavba na Barrandově bude v souladu s územní studií ateliéru A69, která je ve fázi zpracovávání. S tímto se výbor ztotožnil a doporučil radě MČR Praha 5, aby se připojila k odvolání.

 

Připravili jsme také text odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí – Odvolání Kaskády Barrandov VI a VII červen 2016 vzor r.1

Jste-li též účastníkem řízení (majitelem bytu v Kaskádách II, Kaskádách III a Kaskádách IV a V), můžete též podat svým jménem odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby. Můžete v něm samozřejmě použít námi připravený text.

 

Termín pro odvolání je do 15. 6. 2016 a zasílá se pod číslem jednacím:  SÚ.Hl.p.1184-63-31944-2016-Če-R                         

na adresu:

Odbor stavební a infrastruktury

Městský úřad Praha 5

Nám. 14. října 4

150 22  Praha 5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *