Barrandov není OFF

Barrandov není OFF

 aneb

spolek Za lepší Barrandov se představuje

 

Barrandovské sídliště na pražské náhorní plošině se zhruba 30 tisíci obyvatel patří díky tramvaji, blízkosti Prokopského údolí, těsnému napojení na dálniční síť, ale i relativně blízké dostupnosti centra k těm „lepším adresám“.

Této skutečnosti jsou si velmi dobře vědomi developeři, kteří zde v blízké budoucnosti hodlají dostavit zbytek sídliště, jenž dnes chybí mezi Barrandovským sídlištěm, Holyní a Prokopským údolím.

Že o nové byty v této lokalitě bude zájem, jim potvrdila nedávná zkušenost, když společnost Finep v předloňském roce na konci sídliště přistavěla dva čistě obytné domy a po bytech se zaprášilo. Podobně se přesvědčila i společnost Ekospol, která koncem loňského roku zahájila stavbu bytového domu za konečnou zastávkou tramvaje, když jejich klienti vydrželi čekat tři roky, než developer získá stavební povolení.

Sídliště se tedy nezadržitelně rozrůstá, nové bytové domy přibývají, avšak ty se často líbí jen developerům; méně však již obyvatelům vlastního sídliště – ať již z vizuálního hlediska (Ekospol) či z funkčního hlediska a řešení dostatečné občanské vybavenosti v návaznosti na rozrůstající se počet obyvatel Barrandova (Finep i Ekospol). Není proto divu, že (nejen) obyvatelé domů v okolí plánovaných novostaveb se proti další výstavbě bouří, neboť nevědí, jakým způsobem se vlastně bude sídliště rozrůstat – jak vysoké domy a v jakých odstupech se vybudují, zda součástí domů bude i dostatečný počet parkovacích stání, rozvoj infrastruktury, zda ruku v ruce s novými bytovými domy bude vybudována příslušná občanská vybavenost, jaká bude dopravní obslužnost, apod.

A tohle byl důvod, proč v předloňském roce vznikl občanský spolek Za lepší Barrandov. Hlavním cílem tohoto spolku je bojovat za koncepční rozvoj Barrandova tak, aby se z Barrandova stala plnohodnotná městská část a nikoliv jen obrovská noclehárna s přilehlým parkovištěm. Jeho členové pracují zcela dobrovolně a prezentují svoji činnost na www.LepsiBarrandov.cz.

Aby další rozvoj Barrandova respektoval principy moderního bydlení, mezi něž patří výstavba nových domů se suterénním parkováním, podpora výstavby přinášející obyvatelům Barrandova a blízkého okolí zcela novou přidanou hodnotu a nikoliv jen výstavbu čistě obytných domů či bezduchých hypermarketů.

Spolek Za lepší Barrandov se soustředí na podporu projektů zajišťujících aktivní trávení volného času obyvatel Barrandova (především dětí a mládeže), podporu projektů prosazujících kvalitní urbanizaci a zamezení výstavby betonových krabic či nevzhledných věžáků s pozemními parkovišti. Nadace VIA za tímto účelem poskytla spolku grant na zpracování projektu „Místo pro volnočasové aktivity“.

Nutnost rozvoje barrandovského sídliště v moderní a kultivované místo k bydlení s adekvátní občanskou vybaveností, kulturním zázemím a dostatkem zeleně i volnočasových aktivit vidí i Úřad městské části Praha 5, jenž nyní připravuje urbanistickou studii na další rozvoj této oblasti. V duchu hesla současného vedení úřadu „Otevřená radnice“, jehož cílem je zapojení občanské iniciativy a veřejnosti do procesu rozhodování o strategických projektech, se spolek Za lepší Barrandov rozhodl vyzvat zejména obyvatele Barrandova a blízkého okolí, aby vyjádřili svůj názor na to, jaké stavby a jejich funkční využití by se jim v další výstavbě líbily, co na Barrandově nejvíce postrádají a co by naopak na Barrandově nechtěli.  Výsledky dotazníku budou poté předloženy vedení radnice a zpracovatelům urbanistické studie (Atelier A69), kteří je, jak doufáme, v připravované studii zohlední.

Pokud chcete ovlivnit budoucí podobu barrandovského sídliště, není nic jednoduššího, než vyjádřit svůj názor prostřednictvím elektronického dotazníku Barrandov není OFF:

http://bit.ly/barrandovnenioff

 

Zapojte se do průzkumu a pomozte zmapovat názory a potřeby obyvatel Barrandova, možná Vás to v tuto chvíli nepálí, ale za pár let by mohlo.

 

Zamysleme se, co nám v našem okolí chybí, nenechávejme to jen na našich zastupitelích. Developeři vědí přesně, čeho chtějí dosáhnout, ptají se však jen svých zákazníků a nikoliv jejich budoucích sousedů. Chceme-li s nimi konstruktivně jednat, musíme i my sami vědět, co chceme, zredukujme proto mlčící většinu tím, že projevíme svůj názor. Řekněte o průzkum svým sousedům.

 

Udělejme to pro sebe!!!